Hotline:
+(84) 36 333 6960
WhatsApp, Viber, Zalo, Telegram
+(84) 38 999 6088

Email:
serendi.info@gmail.com
info@serendi.vn

Địa chỉ văn phòng:
Số 14 Ngõ 111, Phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Số 14, Ngõ 111, Phố Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam